Κατεβάστε τις οδηγίες χρήσης της πλατφόρμας κάνοντας κλικ στον παρακάτω δεσμό:
Οδηγίες χρήσης για τα μέλη των ομάδων διαβούλευσης